Medlemsinformation


På denna sida kommer styrelsen att lägga ut information till medlemmarna.

Information från årsmöte 2018

Båtplatsavtal

Arbetskvällar
En del åtgärder bör färdigställas och kan inte vänta till höststängningen av hamnen, Montera hängrännor på klubbstuga, färdigställ vaktstuga, montera nummerplåtar båtplatser samt iordningställa utedass. Därför samlas vi för en arbetskväll måndag 20/8 från  kl.16.00

Datum att notera 2018.

Arbetsdag/ Hamnstängning 2018 Lördag 13/10  kl. 10.00


 
Ordförande
Inge Persson, 0924-50003
info@raneabk.se
Kassör- och registeransvarig
Rickard Paavola, 070-365 90 07
kassor@raneabk.se
"Hänt i Kängsön"
Tips till
info@raneabk.se