Medlemsinformation


På denna sida kommer styrelsen att lägga ut information till medlemmarna.


Information från årsmöte 2020

Båtplatsavtal

Arrendeavtal

Uppställningsplats
Uppställningsplatsen har ställts i ordning och kommer att få numrerade platser. Från och med 1 aug. gäller avgift för platser till en kostnad på 800:-/år. Kontakta båtklubben för bokning. Ingen förvaring utanför uppställningsplatsen är tilllåten.

Ingen belysning i hamnen
Ny elkabel är nu ansluten till mtrl.bodan det kvarstår en del arbete att ansluta belysningar.

Datum att notera 2021
Hamnstängning 9/10

Arbetsdagar
9/10  kl.10.00-16.00

 

 


 Sjöbodar