Medlemsinformation


På denna sida kommer styrelsen att lägga ut information till medlemmarna.


Information från årsmöte 2020

Båtplatsavtal

Arrendeavtal

Uppställningsplats
Uppställningsplatsen har ställts i ordning och kommer att få numrerade platser. Från och med 1 aug. gäller avgift för platser till en kostnad på 800:-/år. Kontakta båtklubben för bokning. Ingen förvaring utanför uppställningsplatsen är tilllåten.

Datum att notera 2021
3/5 kl.19.00 Årsmöte digitalt , kallelse och dagordning via e-post

Arbetsdagar
8/5 kl.10.00 kallas tvärbryggan och sjöbodsbryggan
15/5 kl.10.00 kallas södra bryggan och sjöbodar
22/5 kl10.00 kallas mitten och norra bryggan (hamnöppning)

 


 Sjöbodar
Ordförande
Hans Karlsson 070-513 40 48
info@raneabk.se
Kassör- och registeransvarig
Christoffer Åström, 076-1079125
kassor@raneabk.se