Medlemsinformation


På denna sida kommer styrelsen att lägga ut information till medlemmarna.


Information från årsmöte 2017

Stort tack till alla medlemmar som trotsade vädret makter och utförde en stor arbetsinsats under städdagen 14/10. Vi var 26 medlemmar som hade möjlighet att närvara så det blev en hel del utfört.
/styrelsen RBK


Lågvatten i Kängsön

Datum att notera 2018.

Årsmöte 2018 Måndag 5/2 kl. 19.00 Medborgarkontoret, Sulan Råneå

Arbetsdag Hamnöppning 2018. prel. Lördag 26/5  kl.10.00

Arbetsdag Hamnstängning 2018 prel. Lördag 13/10  kl. 10.00


 
Ordförande
Inge Persson, 0924-50003
info@raneabk.se
Kassör- och registeransvarig
Rickard Paavola, 070-365 90 07
kassor@raneabk.se
"Hänt i Kängsön"
Tips till
info@raneabk.se