Medlemsinformation


På denna sida kommer styrelsen att lägga ut information till medlemmarna.


Båtplatsavtal

Arrendeavtal

Uppställningsplats
Uppställningsplatsen har ställts i ordning och kommer att få numrerade platser. Från och med 1 aug. gäller avgift för platser till en kostnad på 800:-/år. För säsongs uppställning av båtsläp finns platser till en kostnad av 400:-. Kontakta båtklubben för bokning. Ingen uppställning/förvaring utanför uppställningsplatsen är tilllåten.

Hushållsavfall
Det finns ingen mottagning för hushållsavfall i hamnen utan var och en tar reda på sitt avfall.

Datum att notera 2024
Årsmöte genomförs1 februari  Medborgarkontoret Råneå kl.19.00
kallelse kommer att skickas ut.


Norra Piren
Det har pågått ett projekt i hamnen med att utöka norra piren med en angöringsplats för större båtar. Syftet är att skapa förutsättningar för evenemangsbåtar samt eventuell framtida turbåtstrafik. Projektet börjar nu vara klart och det som kvarstår att bygga ett trädäck längst ut samt en träspång längs piren. Projektet har varit möjligt att genomföra då vi fått bidrag från Spira Mare samt bygdemedel från länsstyrelsen. Alla kostnader är nu betalda och skall slutredovisas till bidragsgivarna. Tanken är att vi under nästa säsong försöker genomföra en hamndag som en invigning av piren samt sprida information om hamnen.

 

 

 


 Sjöbodar