Styrelse och funktionärerStyrelse                                                                   Ansvarsområde
Ordförande Hans Karlsson   070-513 40 48 hansinga@hotmail.se
Vice ordförande Inge Persson Båtplatser och avtal 070-216 45 33 ingepersson907@gmail.com
Sekreterare Ulf Ohlsson   072-080 19 61 ulf65.ohlsson@gmail.com
Kassör Christoffer Åström 076-107 91 25 kassor@raneabk.se
Ledamot Johan Karlsson Arrendeplatser och avtal 073-843 40 41 johan_k5@hotmail.com
Ledamot Tobias Östling Underhåll och reparation hamnen 070-390 49 71 ostlingsel@gmail.com
Suppleant Johan Riström Uppställningsplats
070-835 02 72 johan.ristrom@gmail.com


Revisorer
Sammankallande Thomas Åström   070-288 21 93 thomas.aastroem@gmail.com
  Raymond Engström 0924-554 01 070-528 00 95  
Suppleant Sture Bergström 070-999 56 33


Valberedning
Sammankallande David Norman   070-534 34 31 nilsdavidnorman@hotmail.com
Ledamot Erik Kilpeläinen Norman   070-677 13 00 erik_kn@hotmail.com
Suppleant Peter Estola   072-531 57 11 peter.estola@lulekraft.se


Funktionärer
  Lena Skogkvist   070-568 28 80 lenaskogqvist@hotmail.com