BåthamnenKängsö båthamn ägs och drivs av medlemmarna i Råneå Båtklubb.

Som medlem i klubben kan du hyra båtplats i hamnen. Priset för en båtplats är 720 kr/breddmeter/år. Antalet båtplatser är 183. Medlemsavgiften uppgår till 250 kr/år. Det inkluderar hela familjen. Inträdesavgift 2000kr per båtplats.

Lediga båtplatser 20190704

Sjösättning och upptagning av båtar sker via ramp eller via inhyrd mobilkran. I hamnen finns också en mastkran för på- och avmastning av segelbåtar.

Tömningsanläggning för septitank

Avgiftsfria platser finns för gästande båtar. Med bommar och långsides förtöjning.

Varje säsong debiteras de medlemmar som hyr båtplats eller arrenderar sjöbodsplats en arbetspliktsavgift på 500 kr/plats. Den återbetalas till de som ställt upp och arbetat en arbetsdag i hamnen. Föreningens ekonomi bygger på att alla medlemmar hjälps åt, så snart man har möjlighet och behov finns, med att hålla ordning, plocka skräp, klippa gräs, röja sly, laga, måla etc.

Våra medlemmar hjälps också åt med vakthållning i hamnen, nattetid, från maj till oktober. Vaktlista skickas ut under maj månad.

De sjöbodar som finns i hamnområdet är privatägda. Marken utarrenderas av klubben.

Hamnansvariga heter Birger Karlsson. Han nås lämpligast på tel 070-264 55 87 eller via e-post info@raneabk.se.Ordförande
Hans Karlsson 070-513 40 48
info@raneabk.se
Kassör- och registeransvarig
Rickard Paavola, 070-365 90 07
kassor@raneabk.se
"Hänt i Kängsön"
Tips till
info@raneabk.se